ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 2


นายลพบุรี สังสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายธเนศ ศรีด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
โทร.

นายสมศรี ธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
โทร.

นางหมวย อุราเลิศ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
โทร.
View : 164