สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายณรงศักดิ์ เอาหานัด
ประธานสภา อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 061-0288782


นายสมทรง ปราบุตร
รองประธานสภา อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 084-4799424


นายสำราญ ธงชัย
เลขานุการฯ สภา อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 098-1404408


นายสมทรง ปราบุตร
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์โทร : 084-4799424


นายสมเดช เขียวอ่อน
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์โทร : 080-9711626


นายประวัติ พฤกษชาติ
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์โทร : 061-7782081


นายพนม อินธิเดช
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์โทร : 083-5288146


นางอารีรัตน์ จันมนตรี
ส.อบต.หมู่ 3


นายสำราญ ธงชัย
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์โทร : 098-1404408


นางเสาร์ ดอกดวง
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์โทร : 095-6047705