กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายรัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-9236769


นางสาวสมร ธงชัย
นายช่างโยธาอาวุโส
เบอร์โทร : 090-6399064


นายชัยวัฒน์ พาระฤทธิ์
เจ้าพนักงานประปา
เบอร์โทร : 092-8845694


นางนวพร ปรือปรัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 097-3354272


นางสาวจงรักษ์ นามวิชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 094-4791779


นายอโนทัย ประดา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 085-5489367


นายอนุพงษ์ ประวาฬ
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 080-6104688


นายณัฐพล ประวาฬ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 062-9746389