องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000016
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000482
เดือนก่อน 000226
ปีนี้ 003078
ปีก่อน 003403
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 - 27 ก.ค. 64(ดู 28) 
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 - 22 มี.ค. 64(ดู 94) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 - 22 มี.ค. 64(ดู 82) 
  ประกาศ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติประกาศขยายเวลาตามการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  - 4 ก.พ. 64(ดู 136) 
  ประชาสัมพัมธ์ เรื่อง การแจ้งขุดดิน/ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ - 4 ม.ค. 64(ดู 151) 
  ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 28 ธ.ค. 63(ดู 116) 
  ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2563 - 24 ธ.ค. 63(ดู 94) 
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 7 พ.ค. 64(ดู 56) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 เม.ย. 64(ดู 59) 
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 1 ก.ย. 63(ดู 141) 
  ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 63(ดู 125) 
  ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ส.ค. 63(ดู 166) 
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 4 ส.ค. 63(ดู 327) 
  ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 4 ส.ค. 63(ดู 155) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ - 2 ส.ค. 64(ดู 72) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ต.ค. 63(ดู 153) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1 ต.ค. 63(ดู 114) 
  ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 27 ส.ค. 63(ดู 119) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบนนทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 ส.ค. 63(ดู 131) 
  ประกาศ เรื่อง รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) - 4 ส.ค. 63(ดู 179) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) - 8 เม.ย. 63(ดู 149) 

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564 (ดู 11)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน วันที่ 10 กันยายน 2564 (ดู 11)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (ดู 607)

AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) คืออะไร? (ดู 555)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [7 เม.ย. 64]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 64 : [11 ม.ค. 64]
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย : [4 ม.ค. 64]
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย : [4 ม.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน : [4 ม.ค. 64]
  สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน : [4 ม.ค. 64]
  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [4 ม.ค. 64]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 64 : [4 ม.ค. 64]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [22 ต.ค. 63]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ