สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
" ผ้ายกดอก"

" ผ้ายกดอก" ...

26 ม.ค. 65 134
สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว

สินค้าโอท็อปขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ผ้าลายลูกแก้ว) ...

17 พ.ย. 58 743
วัดประจำตำบลละเอาะ

...

17 พ.ย. 58 710
การแต่งกายของชาวกูย

  ชาวส่วย (Suai) บางทีก็เรียก กูย (Kuy, Kui), โกย/กวย (Kuoy) หรือเรียกว่า เขมรป่าดง เป็นกลุ่ม.....

17 พ.ย. 58 5728