องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00001
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00048
เดือนก่อน 00797
ปีนี้ 03888
ปีก่อน 05149
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  (One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service). ช่องทางการให้บริการ. การติดตั้งแอปพลิเคชั - 16 พ.ย. 2566(ดู 23) 
  ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้อำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ - 13 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 6 พ.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 11 ก.ย. 2566(ดู 49) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 พ.ค. 2566(ดู 132) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รัยความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 พ.ค. 2566(ดู 93) 
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 87) 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 พ.ย. 2566(ดู 20) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 24 ม.ค. 2566(ดู 135) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 168) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองงค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 91) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 253) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 2565(ดู 263) 
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 25 ส.ค. 2565(ดู 240) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสาองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ว่าด้วยการดเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องิ่น พ.ศ. 2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 81) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 5 ต.ค. 2565(ดู 72) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 82) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 88) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 พ.ค. 2565(ดู 77) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1  - 14 ก.พ. 2565(ดู 82) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 4 ม.ค. 2565(ดู 75) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 191) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 208) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 189) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 191) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 2565(ดู 221) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 225) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 2565(ดู 254) 
  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายโนนอะโพนไปร่องโศก - 26 พ.ค. 3109(ดู 73) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช. - 31 มี.ค. 2566(ดู 62) 
  ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละเอาะ หมู่ที่6 - 29 มี.ค. 2566(ดู 75) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่5 ถนนรพช.ไปหนองมะโน - 29 มี.ค. 2566(ดู 84) 
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13สายคันคลองร่องโศก นานายทองสา มะลิวัลย์ - 20 มี.ค. 2566(ดู 84) 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านละเอาะ หมูที่ 1สายหนองสีดา - 10 มี.ค. 2566(ดู 82) 
  ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ - 20 ต.ค. 2565(ดู 92) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างซ่อมแซมประตูกระจก และติดตั้งชุดกระจกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-23
  จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๘๔-๖๓-๐๐๒๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป (ดู 7)

Big Cleaning Day วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ (ดู 8)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service (ดู 10)

อัตราการจัดเก็บาษีป้าย (ดู 8)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 326)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 951)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [3 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ) : [3 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2566 : [2 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม - กันยายน 2566 : [2 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2566 : [4 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2566 : [1 ส.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 256ุ6 : [3 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิุนายน 2566 : [3 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 256ุ6 : [2 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

กิจการสภาฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล