องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00020
วันนี้ 00001
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00054
เดือนก่อน 00473
ปีนี้ 02670
ปีก่อน 05149
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 11 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 พ.ค. 2566(ดู 75) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รัยความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 พ.ค. 2566(ดู 49) 
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 54) 
  ประกาศการลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีวบประมาณ 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 58) 
  เอกสารแนะนำภาษีป้าย - 30 ม.ค. 2566(ดู 86) 
  ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 26 ม.ค. 2566(ดู 87) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 24 ม.ค. 2566(ดู 91) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 112) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองงค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 49) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 185) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 2565(ดู 220) 
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 25 ส.ค. 2565(ดู 192) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ส.ค. 2565(ดู 199) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสาองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ว่าด้วยการดเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องิ่น พ.ศ. 2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 42) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 5 ต.ค. 2565(ดู 46) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 42) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 48) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 พ.ค. 2565(ดู 42) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1  - 14 ก.พ. 2565(ดู 42) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 4 ม.ค. 2565(ดู 48) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 137) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 147) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 157) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 151) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 2565(ดู 183) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 181) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 2565(ดู 203) 
  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายโนนอะโพนไปร่องโศก - 26 พ.ค. 3109(ดู 31) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช. - 31 มี.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละเอาะ หมู่ที่6 - 29 มี.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่5 ถนนรพช.ไปหนองมะโน - 29 มี.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13สายคันคลองร่องโศก นานายทองสา มะลิวัลย์ - 20 มี.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านละเอาะ หมูที่ 1สายหนองสีดา - 10 มี.ค. 2566(ดู 40) 
  ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ - 20 ต.ค. 2565(ดู 47) 
  จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล งานเกษียณอายุงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ และภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ดู 30)

โครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ดู 23)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 294)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 907)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566 : [3 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนิน ปี 2566 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) : [3 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี66 : [31 มี.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2566 : [28 ก.พ. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

กิจการสภาฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล