องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00153
วันนี้ 00029
วานนี้ 00060
เดือนนี้ 00818
เดือนก่อน 00660
ปีนี้ 01478
ปีก่อน 04226
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ - 17 ม.ค. 2567(ดู 120) 
  (One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service). ช่องทางการให้บริการ. การติดตั้งแอปพลิเคชั - 16 พ.ย. 2566(ดู 225) 
  ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้อำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ - 13 พ.ย. 2566(ดู 168) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 6 พ.ย. 2566(ดู 169) 
  ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567- พ.ศ.2569  - 10 ต.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 11 ก.ย. 2566(ดู 203) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 พ.ค. 2566(ดู 277) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ธ.ค. 2566(ดู 100) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 13 ธ.ค. 2566(ดู 101) 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 พ.ย. 2566(ดู 187) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 24 ม.ค. 2566(ดู 272) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 314) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองงค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 241) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 414) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสาองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ว่าด้วยการดเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องิ่น พ.ศ. 2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 224) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 5 ต.ค. 2565(ดู 218) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 241) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 246) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 พ.ค. 2565(ดู 235) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1  - 14 ก.พ. 2565(ดู 227) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 4 ม.ค. 2565(ดู 229) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 340) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 347) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 329) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 343) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 2565(ดู 375) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 378) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 2565(ดู 421) 
  ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายโนนอะโพนไปร่องโศก - 26 พ.ค. 3109(ดู 237) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช. - 31 มี.ค. 2566(ดู 200) 
  ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละเอาะ หมู่ที่6 - 29 มี.ค. 2566(ดู 236) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่5 ถนนรพช.ไปหนองมะโน - 29 มี.ค. 2566(ดู 227) 
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13สายคันคลองร่องโศก นานายทองสา มะลิวัลย์ - 20 มี.ค. 2566(ดู 228) 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านละเอาะ หมูที่ 1สายหนองสีดา - 10 มี.ค. 2566(ดู 228) 
  ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ - 20 ต.ค. 2565(ดู 234) 
  จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ สายหนองโสน ไปหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายร่องอรุณ-โนนระมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิดภายในบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่องยูเอชทีรสจืด ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก ภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒,บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔,บ้านละเอาะ หมู่ที่ ๖,บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ดู 136)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 152)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

จดหมายข่าว

EIT 2024 (ดู 11)

การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู 125)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 486)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 1118)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ไทย) : [5 ม.ค. 2567]
  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (eng) : [5 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2566 : [2 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 256ึ6 : [2 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [1 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพ.ศ.2566 : [1 พ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2566 : [31 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 256ุ6 : [31 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

กิจการสภาฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล