องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00010
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00247
เดือนก่อน 00374
ปีนี้ 03783
ปีก่อน 04226
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 ครั้งที่ 1 - 27 มิ.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลละเอาะ - 29 พ.ค. 2567(ดู 19) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตาบลละเอาะ - 29 พ.ค. 2567(ดู 17) 
  ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกพื้นที่รับบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 8 พ.ค. 2567(ดู 54) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - 19 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานผลดาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล ละเอาะ - 19 เม.ย. 2567(ดู 16) 
  บริการตัดผมฟรี โดยผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ แผนกตัดผมชาย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 1 มี.ค. 2567(ดู 183) 
  ประกาศ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 22 มี.ค. 2567(ดู 96) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ธ.ค. 2566(ดู 293) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 13 ธ.ค. 2566(ดู 289) 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 พ.ย. 2566(ดู 374) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 24 ม.ค. 2566(ดู 539) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 490) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองงค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 411) 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ละเอาะ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 - 28 พ.ย. 2565(ดู 21) 
  ประกาศ เรื่อง ระเบียบสาองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ว่าด้วยการดเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องิ่น พ.ศ. 2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 392) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 5 ต.ค. 2565(ดู 391) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 - 26 ก.ย. 2565(ดู 406) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 420) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 พ.ค. 2565(ดู 401) 
  ประกาศ เรื่อง เรียยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1  - 14 ก.พ. 2565(ดู 393) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงถนนโดยการซื้อครุภัณฑ์โดยไฟส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลละเอาะ จำนวน 142 จุด โดยวิธีคัดเลือก - 28 มิ.ย. 2567(ดู 14) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลละออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 พ.ค. 2567(ดู 31) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) - 19 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 522) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 517) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 499) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 512) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายโนนอะโพนไปร่องโศก - 26 พ.ค. 3109(ดู 418) 
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - 1 ก.ค. 2567(ดู 9) 
  ประกาศราคกลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 สายหนองหว้าไปร่องแวด - 17 มิ.ย. 2567(ดู 20) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 - 17 มิ.ย. 2567(ดู 19) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ไปบ้านบัวระรมย์ ตาบลตองปิด  - 17 มิ.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนวลลออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลละเอาะ อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ - 20 พ.ค. 2567(ดู 27) 
  ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช. - 31 มี.ค. 2566(ดู 367) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-18
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ไปบ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ไปบ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-11
  จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-16
  จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-11
  จ้างก่อสร้างห้องน้ำป่าช้า บ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-15

ภาพกิจกรรม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 (ดู 17)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว เด็กด้อยโอกาส และให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ดู 37)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

จดหมายข่าว

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ดู 15)

EIT 2024 (ดู 186)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 691)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 1323)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิุนายน 2567 : [1 ก.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 256ุ7 : [1 ก.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 256ุ7 : [3 มิ.ย. 2567]
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 : [14 พ.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 256ุ7 : [1 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2567]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2567(โครงการปรับปรุงถนนโดยการซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) : [2 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2567 : [29 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

กิจการสภาฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล