องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00005
วานนี้ 00003
เดือนนี้ 00016
เดือนก่อน 00312
ปีนี้ 01378
ปีก่อน 05149
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศการลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีวบประมาณ 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 10) 
  เอกสารแนะนำภาษีป้าย - 30 ม.ค. 2566(ดู 42) 
  ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 26 ม.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - 16 ม.ค. 2566(ดู 35) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 ม.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 78) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 24 ม.ค. 2566(ดู 40) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 48) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 141) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 2565(ดู 138) 
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 25 ส.ค. 2565(ดู 128) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ส.ค. 2565(ดู 133) 
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ต.ค. 2564(ดู 291) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 89) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 95) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 112) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 112) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 2565(ดู 135) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 134) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 2565(ดู 162) 
  โครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 เมตร) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 15 ส.ค. 2565(ดู 167) 
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 22 ก.ค. 2565(ดู 143) 
  ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักบ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 - 7 ก.ค. 2565(ดู 172) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ 6 บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 สายถนน รพช. ไปป่าฮัง - 25 พ.ค. 2565(ดู 193) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.ภายในบ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 25 พ.ค. 2565(ดู 256) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5 - 12 พ.ค. 2565(ดู 177) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8 - 12 พ.ค. 2565(ดู 180) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-30
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  จ้างเหมาบริการทำฐานจุดบั้งไฟ พร้อมจัดสถานที่และทำความสะอาด ณ บริเวณร่องแวด บ้านเชือก หมู่ที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-16

ภาพกิจกรรม

โครงการ​สืบสาน​ประเพณี​บุญบั้งไฟ​ ตำบลละเอาะ ประจำปี​ 2566 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 (ดู 16)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ดู 9)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 238)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 847)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566 : [3 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนิน ปี 2566 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) : [3 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี66 : [31 มี.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566 : [31 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2566 : [28 ก.พ. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

กิจการสภาฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล