องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   8 ม.ค. 2567 17
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566   3 เม.ย. 2566 115
การเปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วม ปี2566   9 ม.ค. 2566 78
กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2 ปี 2566   9 ม.ค. 2566 75
กิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566   1 พ.ย. 2565 89
การมีส่วนร่มของผู้บริหาร   1 ก.พ. 2565 171
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.พ. 2564 127