องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายลพบุรี สังลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 087-2602533


นายสุวรรณ ศรียะลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 098-1151688


นายสมศรี ธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 087-3793716


นางหมวย อุราเลิศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 083-7228467