องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

จดหมายข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อจดหมายข่าว วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service  ...

21 พ.ย. 2566 10
อัตราการจัดเก็บาษีป้าย

อัตราการจัดเก็บาษีป้าย ...

1 พ.ย. 2566 8
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเจ้านักงานสำรวจภายใน 60 วัน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสีย.....

4 ต.ค. 2566 5
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...

3 ต.ค. 2566 8
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า ...

2 ต.ค. 2566 4
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)  ...

1 ก.พ. 2566 4
การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ...

17 ม.ค. 2566 3