องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

จดหมายข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อจดหมายข่าว วันที่ ผู้ชม
EIT 2024

EIT 2024...

16 ม.ค. 2567 132
การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

...

15 ม.ค. 2567 341
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2567

...

15 ม.ค. 2567 135
เอกสารแนะนำภาษีป้าย พ.ศ. 2567

...

8 ม.ค. 2567 19
เอกสารแนะนำภาษีป้าย พ.ศ.2567

...

8 ม.ค. 2567 22
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service  ...

21 พ.ย. 2566 57
อัตราการจัดเก็บาษีป้าย

อัตราการจัดเก็บาษีป้าย ...

1 พ.ย. 2566 62
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเจ้านักงานสำรวจภายใน 60 วัน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสีย.....

4 ต.ค. 2566 38
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...

3 ต.ค. 2566 40
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า ...

2 ต.ค. 2566 32
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)  ...

1 ก.พ. 2566 30
การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ...

17 ม.ค. 2566 29