องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

จดหมายข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อจดหมายข่าว วันที่ ผู้ชม
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ...

20 มิ.ย. 2567 15
EIT 2024

EIT 2024...

16 ม.ค. 2567 186
การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

...

15 ม.ค. 2567 405
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2567

...

15 ม.ค. 2567 158
เอกสารแนะนำภาษีป้าย พ.ศ. 2567

...

8 ม.ค. 2567 39
เอกสารแนะนำภาษีป้าย พ.ศ.2567

...

8 ม.ค. 2567 39
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service  ...

21 พ.ย. 2566 90
อัตราการจัดเก็บาษีป้าย

อัตราการจัดเก็บาษีป้าย ...

1 พ.ย. 2566 107
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเจ้านักงานสำรวจภายใน 60 วัน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดที่ทให้ภาษีเพิ่มขึ้น หรือลดลง ผู้เสีย.....

4 ต.ค. 2566 69
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...

3 ต.ค. 2566 71
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้า ...

2 ต.ค. 2566 52
ขอบคุณแระชื่นชม

...

5 ก.ค. 2566 16
ขอขอบคุณและชื่นชม

...

5 ก.ค. 2566 14
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER (ทีเวอร์)  ...

1 ก.พ. 2566 52
การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน ...

17 ม.ค. 2566 49