องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี 2565   14 ธ.ค. 2565 80
รายงานผลการสำรวยความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564   1 ต.ค. 2564 176