องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   5 ต.ค. 2564 182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายปีประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 201
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565   1 ต.ค. 2564 196
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64   1 ต.ค. 2563 290
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   1 ต.ค. 2562 316
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ไตรมาส 2   1 ต.ค. 2562 266
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ไตรมาส 3   1 ต.ค. 2562 217
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 ไตรมาส 4   1 ต.ค. 2562 273
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62   1 ต.ค. 2562 255