องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
" ผ้ายกดอก"

" ผ้ายกดอก" ...

26 ม.ค. 2565 648
สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว

สินค้าโอท็อปขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ผ้าลายลูกแก้ว) ...

17 พ.ย. 2558 1275
วัดประจำตำบลละเอาะ

...

17 พ.ย. 2558 976
การแต่งกายของชาวกูย

  ชาวส่วย (Suai) บางทีก็เรียก กูย (Kuy, Kui), โกย/กวย (Kuoy) หรือเรียกว่า เขมรป่าดง เป็นกลุ่ม.....

17 พ.ย. 2558 8823