องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 9

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565   15 มี.ค. 2565 160
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ม.ค. 2565 80