องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 11

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) แผน 5 ปี   3 ต.ค. 2565 147
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต E-PlanNACC ปี 2566   3 ต.ค. 2565 75
แผนการป้องกันการทุจริตปี 2565   4 ต.ค. 2564 188