องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 ต.ค. 2564 240
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ต.ค. 2563 199
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 2562 854
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   1 ต.ค. 2562 1440