องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายณรงค์ศักดิ์ เอาหานัด
ประธานสภาฯ อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 061-0288782


นางนัย เรืองรุ่ง
รองประธานสภาฯ อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 063-2238563


นายพนา คำพันธ์
เลขานุการสภาฯ อบต.ละเอาะ
เบอร์โทร : 064-8754341


นายสมเดช เขียวอ่อน
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 1
เบอร์โทร : 080-9711626


นางสาวลัดดาวัลย์ ศิริจันดา
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 2
เบอร์โทร : 099-1872825


นางสาวนารี ชิณวงษ์
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 3
เบอร์โทร : 084-5846995


นางสาวเสาร์ ดอกดวง
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 4
เบอร์โทร : 095-6047705


นายณรงค์ศักดิ์ เอาหานัด
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 5
เบอร์โทร : 061-0288782


นายณรงค์ จันทร์ทา
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 6
เบอร์โทร : 092-7209543


นางสุภาวิดา เวชคง
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 7
เบอร์โทร : 098-0958851


นายอุธิชัย อินธิเดช
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 8
เบอร์โทร : 099-0086562


นายสนั่น นามวิชา
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 9
เบอร์โทร : 095-5970829


นางนัย เรืองรุ่ง
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 10
เบอร์โทร : 063-2238563


นายพนา คำพันธ์
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 11
เบอร์โทร : 064-8754341


นายเสถียร สังขะพงค์
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 12
เบอร์โทร : 088-2913603


นางสมัย ลุนสิน
สมาชิกสภาฯ อบต.ละเอาะ หมู่ 13
เบอร์โทร : 093-4971205