องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2567(โครงการปรับปรุงถนนโดยการซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)   2 เม.ย. 2567 76
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 101
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565   27 ส.ค. 2564 274
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2563 292
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 2561 328