แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565   27 ส.ค. 2564 142
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   14 ต.ค. 2563 150
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 2561 176