องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 106
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565   4 ต.ค. 2564 196
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 ต.ค. 2563 244
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 237