องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2567   1 มี.ค. 2567 47
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566   3 เม.ย. 2566 156
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   31 มี.ค. 2565 177
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   1 ต.ค. 2564 181