นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 13

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   25 ม.ค. 2565 79
No Gift Policy   4 ม.ค. 2565 60
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   4 ต.ค. 2564 74
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   1 ต.ค. 2563 131
การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   5 มี.ค. 2562 149