องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 6

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 65
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 71
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 ส.ค. 65   19 ส.ค. 2565 66
ประชุมแปรญัตติวันที่ 9 -11 ส.ค. 65 ร่างข้อบัญญัต   15 ส.ค. 2565 65
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 8 ส.ค. 65   11 ส.ค. 2565 71
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย. 2565   17 พ.ค. 2565 68
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565   25 ก.พ. 2565 91
ประชุมสภาครั้งแรก 4 มกราคม 2565 ประจำปี 2565   10 ม.ค. 2565 68
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565   10 ม.ค. 2565 78
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   27 ก.ย. 2564 140
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   13 ส.ค. 2564 140
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   6 ส.ค. 2564 138
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   2 ส.ค. 2564 130
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 มิ.ย. 2564 127
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   5 เม.ย. 2564 142
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 มี.ค. 2564 140
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 ม.ค. 2564 138
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   6 ก.พ. 2563 333
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   23 ธ.ค. 2562 552
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 พ.ย. 2562 255
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   10 ต.ค. 2562 283
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   27 ก.ย. 2562 292
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   7 ส.ค. 2562 305