องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 15

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   27 ก.ย. 2564 63
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   13 ส.ค. 2564 64
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   6 ส.ค. 2564 65
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   2 ส.ค. 2564 57
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 มิ.ย. 2564 54
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   5 เม.ย. 2564 65
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 มี.ค. 2564 66
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   15 ม.ค. 2564 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   6 ก.พ. 2563 234
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   23 ธ.ค. 2562 399
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 พ.ย. 2562 183
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   10 ต.ค. 2562 199
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   27 ก.ย. 2562 202
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   7 ส.ค. 2562 213