องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 5

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี2566   18 ม.ค. 2566 78
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566   10 ม.ค. 2566 80
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย   1 ก.ย. 2565 62
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 พ.ย. 2564 188
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ต.ค. 2564 159
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ม.ค. 2564 272