องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี2566   18 ม.ค. 2566 31
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566   10 ม.ค. 2566 33
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย   1 ก.ย. 2565 19
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 พ.ย. 2564 137
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ต.ค. 2564 111
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ม.ค. 2564 220