องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 )   3 ต.ค. 2566 177
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64   1 ต.ค. 2563 228
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   1 ต.ค. 2562 245
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   1 ต.ค. 2562 241