องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 6

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 56
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 51
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 54