องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 11

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท   9 ม.ค. 2567 16
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 ม.ค. 2567 16
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท   9 ม.ค. 2567 16
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 96
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 89
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66   1 ก.พ. 2566 91