องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 7
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพ.ศ.2565   3 ต.ค. 2565 15
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 100