องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพ.ศ.2566   1 พ.ย. 2566 148
รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.256ุ6   20 ต.ค. 2566 33
รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2566 89
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพ.ศ.2565   3 ต.ค. 2565 101
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 185