องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567-2569   1 พ.ย. 2566 11
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   9 พ.ย. 2565 83
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565   1 ก.พ. 2565 219
นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 278