องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   9 พ.ย. 2565 32
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565   1 ก.พ. 2565 161
นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 227