องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   9 พ.ย. 2565 10
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565   1 ก.พ. 2565 133
นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 201