องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ก.พ. 2566 55
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 151
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   1 ต.ค. 2563 194