องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   15 พ.ย. 2566 15
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ก.พ. 2566 86
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 182
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   1 ต.ค. 2563 224