องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566   9 ม.ค. 2567 23
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   4 ม.ค. 2566 101
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   5 ต.ค. 2565 80
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   1 ต.ค. 2564 201
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 268
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   1 ต.ค. 2562 258