องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 8

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   10 ม.ค. 2567 29
การจัดแนวปฏิบัติ Dos_ Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา   9 พ.ย. 2565 83
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม   1 พ.ย. 2565 82
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปี2566   1 พ.ย. 2565 87
การฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม   12 ต.ค. 2565 82