องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 10

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2566   3 ต.ค. 2565 48