องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี66   31 มี.ค. 2566 190
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 192
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ม.ค. 2565 172
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 183
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 2564 176
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564   29 ต.ค. 2564 171
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2565   29 ต.ค. 2564 186
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   1 ต.ค. 2563 274
รายงาน   1 ต.ค. 2562 270
รายงาน2   1 ต.ค. 2562 255
รายงาน 3   1 ต.ค. 2562 269