รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 75
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ม.ค. 2565 76
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 73
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 2564 77
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564   29 ต.ค. 2564 69
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2565   29 ต.ค. 2564 69
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   1 ต.ค. 2563 145
รายงาน   1 ต.ค. 2562 151
รายงาน2   1 ต.ค. 2562 138
รายงาน 3   1 ต.ค. 2562 153