องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี66   31 มี.ค. 2566 97
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 148
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ม.ค. 2565 134
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 145
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 2564 142
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564   29 ต.ค. 2564 134
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2565   29 ต.ค. 2564 149
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   1 ต.ค. 2563 219
รายงาน   1 ต.ค. 2562 232
รายงาน2   1 ต.ค. 2562 215
รายงาน 3   1 ต.ค. 2562 223