องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   3 ต.ค. 2566 20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 51
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   4 ม.ค. 2565 131