องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2567   29 มี.ค. 2567 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2566   2 ม.ค. 2567 271
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 256ึ6   2 ม.ค. 2567 275
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2566   30 พ.ย. 2566 256
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2566   31 ต.ค. 2566 250
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 201
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม - กันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2566   1 ส.ค. 2566 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 256ุ6   3 ก.ค. 2566 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 256ุ6   2 มิ.ย. 2566 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 256ุ6   2 พ.ค. 2566 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 169
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 163
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 121
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2565   1 ส.ค. 2565 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 126
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 130