องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม - กันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2566   4 ก.ย. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2566   1 ส.ค. 2566 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 256ุ6   3 ก.ค. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 256ุ6   2 มิ.ย. 2566 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 256ุ6   2 พ.ค. 2566 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐรายไตรมาสปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2565   1 ส.ค. 2565 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 126
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 144
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 292
สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 271