สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2565   1 ส.ค. 2565 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 217
สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 194
สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   6 ม.ค. 2563 165