องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 12

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2565   29 ธ.ค. 2565 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2565   1 ก.ย. 2565 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2565   1 ส.ค. 2565 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 2565   1 มิ.ย. 2565 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 106
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน ตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 102
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 243
สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   4 ม.ค. 2564 225
สรุปผลการจัดชื้อจดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   6 ม.ค. 2563 188