องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนิน ปี 2566 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)   3 เม.ย. 2566 183
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)   1 เม.ย. 2565 181
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน   11 ก.พ. 2565 207