ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท้วน ในเขตบ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท้วน ในเขตบ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร และนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. จิตอาสา และบุคลากรขององค์การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท้วน ในเขตบ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 4 ตุลาคม 2565   View : 38