กิจกรรมเคารพธงชาติ


ออนไลน์ : 9

Gallery :: กิจกรรมเคารพธงชาติ
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโเนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทั้ง 13 หมูาบ้าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ - เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน
วันที่ : 3 ตุลาคม 2565   View : 36