องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 2

Gallery :: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566   View : 71