องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมปิดทองหลังพระ และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นร่องโศก บ้านเขวา หมู่ 11 ตำบลละเอาะ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมปิดทองหลังพระ และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นร่องโศก บ้านเขวา หมู่ 11 ตำบลละเอาะ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมคณะบริหาร และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และนายอุทิศ สังลา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ได้รับเกียรติจากนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยง เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอน้ำเกลี้ยง ปลัดอำเภอ เพื่อให้การต้อนรับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้นร่องโศก บ้านเขวา หมู่ 11 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ภายใต้โครงการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566   View : 39