องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอรรคพล จำปาเรือง ผู้อำนวยกองคลัง นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และนักป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย สมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยได้รับเกียรติจากนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วย นายสมปอง พงษ์วัน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางสาวทิพวรรณ โสโพธิ์ ท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลัง และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลละเอาะ จำนวน 2 ครัวเรือน
"องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ"
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566   View : 47