องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการ​สืบสาน​ประเพณี​บุญบั้งไฟ​ ตำบลละเอาะ ประจำปี​ 2566 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการ​สืบสาน​ประเพณี​บุญบั้งไฟ​ ตำบลละเอาะ ประจำปี​ 2566 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดย นายลพบุรี สังลา นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ ผู้ช่วย​ผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ และพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมกับ​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ส่วนราชการ​ในพื้นที่​ตำบลละเอาะ และประชาชน​ในพื้นที่ตำบลละเอาะ ได้จัดกิจกรรม​ตาม​โครงการ​สืบสาน​ประเพณี​บุญบั้งไฟ​ ตำบลละเอาะ ประจำปี​ 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานกล่าวเปิดงานตาม​โครงการ​สืบสาน​ประเพณี​บุญบั้งไฟ​ ตำบลละเอาะ ประจำปี​ 2566 โดยการจัดกิจกรรม​ในครั้งนี้​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อ
1.เพื่อ​สืบสาน​และอนุรักษ์​ศิลปวัฒนธรรม​ ประเพณี​พื้นบ้าน​ พร้อม​ทั้งให้คนในท้องถิ่น​ได้ตระหนักในคุณค่า​ทางวัฒนธรรม​อัน​ดีงาม
2.เพื่อให้​เกิด​ความ​รักใคร่​ สามัคคี​ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน​ของ​คน​ใน​ชุมชน
3.เพื่อ​รณรงค์​และสร้าง​ความ​สัมพันธ์​อันดระหว่าง​ชุมชน​และหน่วยงาน​ราชการ
4.เพื่อให้​เด็ก​ เยาวชน​ ผู้สูงอายุ​ ประชาชน​มีส่วนร่วม​ในกิจกรรม​อนุรักษ์​ศิลป​วัฒนธรรม​ท้องถิ่น
5.เพื่อ​ส่งเสริม​ศิลป​ะ วัฒนธรรม​ อนุรักษ์​ประเพณี​การ​ตัดทำบั้งไฟ​ การตกแต่งบั้งไฟ​(การเอ้บั้งไฟ)​ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา​ และเพื่อถวายพญาแถนเนื่องในประเพณี​บุญบั้งไฟ
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2566   View : 333