องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเขตตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2566


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเขตตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเขตตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางยุงลายและทำลายวงจรชีวิตของยุงลายในพื้นที่ตำบลละเอาะ ที่บ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2566
วันที่ : 6 มิถุนายน 2566   View : 95