องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวยสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวยสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวยสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566   View : 37