องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
 
วันที่ : 16 มิถุนายน 2566   View : 100