องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะทำงานและผู้สูงอายุได้เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสังข์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ : 14 มิถุนายน 2566   View : 28