องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เหตุจากการหมักยีสต์มันสำปะหลังอาหารสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น ณ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 มิถุนายน 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เหตุจากการหมักยีสต์มันสำปะหลังอาหารสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น ณ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 มิถุนายน 2566
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เหตุจากการหมักยีสต์มันสำปะหลังอาหารสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น ณ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 22 มิถุนายน 2566   View : 117