องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ : 30 มิถุนายน 2566   View : 99