องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำร่องแวด บ้านเชือกหมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ย


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำร่องแวด บ้านเชือกหมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ย
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับประมงจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กล่าวรายงานข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายวิชิต ไชยสาลี ประมงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
และได้รับเกียรติจากนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 และได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ อ่างเก็บน้ำร่องแวด บ้านเชือกหมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ได้มี นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง นายวิชิต ไชยสาลี ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ส.อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลละเอาะ ผู้นำภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน/เอกชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านละเอาะ/โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ มีวัตุประสงค์เพื่อเฉลิมระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศพระมหามงคลเฉลิมระชนมพรรษา พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแห่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566   View : 143