องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องวาระที่ 1 ขั้นแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เรื่องวาระที่ 2 ขั้นลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วันที่ : 15 สิงหาคม 2566   View : 88