องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะทำงานโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ในรัศมี 100 เมตร ในเขตตำบลละเอาะ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566.
วันที่ : 22 สิงหาคม 2566   View : 179