องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยรองนายกทั้ง 2 ท่าน คณะสภาฯ สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน ประกอบกับวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 จะเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” โดยประกอบกิจกรรม ดังนี้
- เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลา (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตร) ณ หอประชุมอำเภอ
น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 13 ตุลาคม 2566   View : 26